Koolitused

 

Tere!

Meil on suur hea meel teatada, et oleme valitud teie koolitajateks Integratsiooni Sihtasutuse projekti Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajate täienduskoolitus raames. Projekt on põnev ja ootame huviga teiega koostööd.
Saadame järgnevalt koolitusprogrammi tutvustuse. Palun andke meile märku oma huvist selles programmis osaleda.

Koolitused on teile tasuta ning toimuvad vene keeles. Projekt koosneb neljast moodulist, mis toimuvad ajavahemikul detsembrist märtsini:

-
Moodul 1 (2 päeva) – Õpetamise metoodikad ja keeleõppe didaktika, ülevaade teiste riikide kogemustest rahvusvähemuste keele- ja
kultuuriõppes
-
Moodul 2 (2 päeva) - Õpetaja oskused – suhtlemis-, innustamis-, enesekehtestamis- ja väljendusoskused
-
Moodul 3 (2 päeva) - Õpetaja oskused – sotsiokultuuriline pädevus ja kultuurierinevuste lõimumine, näidistunni külastus
-
Moodul 4 (2 päeva)  - Draamapedagoogika alused, õppematerjali kujundamine ja leidmine, õpetamise metoodikad ning näidistunni külastus

Koolituste vahepeal toimub individuaalne õpe ja teil on võimalus osaleda üks-ühele konsultatsioonides õpetamise metoodika lektoritega. Moodulite 3 ja 4 raames toimuvad ka pühapäevakoolide tunnikülastused, et tutvuda erinevate õpetamise meetoditega pühapäevakoolides. Külastatavad koolid on:
Sillamäe Ukraina Vodograi, käsitöö eri meetodid
Tallinna Armeenia Selts, Armeenia keele õpe/Armeenia ajalugu
Ukraina Kultuurikeskus Tallinnas, ukraina keel

NB!! Esimene koolitus toimub 17.-18. detsembril. Koolituskohaks on Tallinn, Reval Hotel Central.

Ootame teie kinnitust hiljemalt 10. detsembriks osalemise kohta.
Koos osalemise otsusega palun saatke meile täiendav info:
1) Teie nimi
2) Kontaktandmed
3) Pühapäevakooli nimi ja teie õppeaine
4) Kas vajate Tallinna koolitusel öömaja?

Vastame teie küsimustele meeleldi:
Vladislava Grünthal (projekti koordinaator, vene k.) vlada@inscape.ee (tel. 5157374)
Ekke Sööt (projekti koordinaator, eesti k.) ekke@inscape.ee (tel. 5102368)

Parimate soovidega,
Inscape Koolitus OÜ
KONTAKT: romanljagu@hot.ee