Tallinna Vene Kultuuri Pühapäevakool

 

 

Tallinna Vene Kultuuri Pühapäevakool

(Vene Kultuuriseltside Assotsiatsiooni Ruthenia juures)

Asutamise aasta:  2005.a.

Õppekeel: vene

Pühapäevakooli omanik: MTÜ Kultuurhariduslik Selts Vene Pühapäevakool

Kultuuriseltsi esimees: Roman Ljagu

Pühapäevakooli juht: Roman Ljagu  

Aadress: Pikk 38-2 10133 Tallinn, Eesti Vabariik

Tel.: (372) 627 0692
                                                    
Mob. tel.: (372) 5615 6522

Faks: (372) 631 3999

E- post: romanljagu@hot.ee

 

Pühapäevakooli tegevuse eesmärk on õpetada vene rahvusvähemuslastele nende  kultuuripärandi tundmist. Õpilased vanuses  16-18 aastat tutvuvad oma päritolumaa kultuuritraditsioonidega, õppides järgmisi aineid: vene kultuuri ajalugu, retoorika, vene kultuuri mälestusmärgid Eestis.  Õppetöös kasutatakse kaasaegseid õppemetoodikaid ja -vahendeid. Vene Lütseumi juures asuva Puškini muuseumi direktor, tuntud pedagoog Alla Belenkova, loeb vene kultuuri ajalookursust.  Reeglina on ekskursioonidel mööda Eestit  õpilastele giidiks oma ala tunnustatud spetsialist – Kadrioru lossi (Eesti Kunstimuuseumi filiaal) kuraator, kunstiteadlane Jüri Kuuskemaa. Võttes osa tutvumisreisidest mööda  Eestit, saavad pühapäevakooli õpilased teada mitte ainult palju uut meie maa tähelepanuväärsetest kohtadest, mis on seotud vene kultuuriga, vaid laiendavad oluliselt ka oma teadmisi vene ja eesti kultuuride vahelistest seostest ning tervikuna Eesti Vabariigist. Õpilastele korraldatakse ka sõite nende etnilisele kodumaale (külastades kõige kuulsamaid muuseume, pühamuid, kunstigaleriisid jm.). Pühapäevakoolil on kujunenud partnerisuhted Tallinna Linnamuuseumi filiaali - Peeter I Majamuuseumiga Kadriorus, kus õpilased kogunevad vaatama ja arutama videofilme vene kultuurist. Õppeaeg pühapäevakoolis – 1 aasta, õpetamine tasuta. Kooli lõpetajad saavad tunnistused. Kooli raamatukogu  täiendatakse igal aastal uute raamatutega vene kultuurist ja videofilmide kogu täiendatakse analoogilise temaatikaga. 2005.a. sügisel ilmus eriteataja esimene number nimega „Vene Pühapäevakool“. Pühapäevakooli tegevust toetab EV Haridus- ja Teadusministeerium.         

 

Õppejõud:

Vene kultuuri ajalugu -
  Alla Belenkova/ Natalja Naumova

Retoorika – Aleksandr Dvoretski

Vene kultuuri mälestusmärgid Eestis –
Roman Ljagu

Õppetöö toimub igal nädalal aadressil: Erika tn. 7a, 10416 Tallinn

 

 
KONTAKT: romanljagu@hot.ee